Provjerite simptome uz podršku umjetne inteligencije

1. Opća provjera simptoma
Provjerite svoje simptome i saznajte što ih može uzrokovati

2. COVID-19
Procijenite vlastiti rizik za COVID 19


Ukoliko nakon online provjere simptoma niste riješili vašu zdravstvenu dilemu nazovite
Medicus pozivni centar
gdje će vam naši liječnici odgovoriti na sva dodatna pitanja te vas uputiti što dalje uraditi.

Nazovite liječnika
Cijena poziva Tel.6,99 kn/min, Mob 8,41 kn/min