Izjava o zaštiti osobnih podataka

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka trgovačkog društva Medicus za zdravstvenu djelatnost, 52100 Pula, Vodnjanska cesta 44, OIB: 96239190020 primjenjuje se od 01.04.2019.
Medicus doo društvo za zdravstvenu djelatnost s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, te nacionalnim zakonima temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Osnovni podaci
Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo,
kao i vaša prava povezana s vašim podacima. Za obradu podataka odgovoran je: Medicus doo za zdravstvenu djelatnost, 52100 Pula, Vodnjanska cesta 44, OIB: 96239190020

2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo
Upotrebljavamo slijedeće osobne podatke:
a) Matične podatke: Ime i prezime, datum rođenja, spol.
b) Podatke o adresi i kontakt podatke: adresa prebivališta / boravišta, telefon, e-mail adresa, podaci za hitni kontakt
c) Ostali podaci: Podaci o zdravstvenom stanju, podaci o smrti člana obitelji, rođenju djeteta, vašim religijskim uvjerenjima, ukoliko ona utječu na način liječenja, medicinskim postupcima, osobne mjere (visina, težina)

3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka
Sve vrste vaših osobnih podataka obrađujemo temeljem:
a) Zakonskih obveza: Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i
prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima;
b) Realizacija ugovora: Osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje
smo međusobno ugovorili;
c) Privole koju ste nam dali radi obrade vaših osobnih podataka (npr. broja telefona);
d) Izvršenja zadaća od javnog interesa.


4. Razdoblje čuvanja Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno zakonskim i ostalim propisima Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka..

5. Upravljanje Privolama Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu: Medicus doo za zdravstvenu djelatnost, 52100 Pula, Vodnjanska cesta 44 ili putem e-maila na adresu:info@medicus.hr Ako opozovete dane privole vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti. U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

6. Prava ispitanika
a) Pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka
b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas
možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta
obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji
onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
e) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se
prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka
ako postoji interes zaštite vaših podataka.
f) Pravo na prigovor nadležnom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili
europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate
pravo uložiti pritužbu Hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka.
g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt
iz članka 1. ove Izjave.
h) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti
vaših prava i privatnosti..
j) Pravo na ograničenje obrade: Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
· ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
· ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
· ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je
podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

7. Prijenos podataka trećim osobama Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:
· ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
· ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja
poslova iz njihove nadležnosti
· ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka
zahtijevaju pisanim putem
· ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi

8. Tehničke i organizacijske mjere Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava . Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

9. Osobni podaci na internetskim stranicama Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natječanja za posao, usluga povratnog poziva i ispunjavanja obrasca za učlanjivanje u servis "pregledajme.com" . Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu. Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, osim ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira alatom Google Analytics, te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka. Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice mogu sadržavati „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.