Naručite kućnu posjetu

Kućne posjete

NARUČIVANJE

Kućne posjete obavljamo na području Istarske županije.


Kućnu posjetu naručujete na tel.: 099 / 758 70 20

Molimo pripremite sljedeće podatke:

  • Ime, prezime, godina rođenja pacijenta
  • Adresa pacijenta
  • Telefonski broj za kontakt
  • Kratak opis bolesnikove bolesti/stanja zbog kojeg se traži kućna posjeta

    Do dolaska liječnika pripremite medicinsku dokumentaciju (npr. otpusna pisma iz bolnice, nalaze, popis lijekova koje bolesnik koristi i slično)


Kućne posjete obavljamo uz provođenje opsežnih mjere kako bismo vas zaštitili:

  • Naši liječnici nose zaštitnu opremu
  • Naši liječnici koristite sredstvo za dezinfekciju ruku i obuće prije i nakon svakog posjeta.
  • Medicinska oprema temeljito se dezinficira alkoholom prije i nakon svakog posjeta.