Usluge

Doktor na poziv
KUĆNE POSJETE

Ako ste previše bolesni da bi posjetili svog liječnika, ako ste nepokretni ili vam vaš obiteljski liječnik trenutno nije dostupan...naručite privatnu kućnu posjetu.
Kućne posjete omogućuju manje stresno liječenje, osobito za djecu i starije osobe, jer nema drastične promjene sredine, nema putovanja, nema čekaonice... sve se obavlja u sigurnom i udobnom okruženju - u kući bolesnika.
Cilj nam je poboljšati i održati cjelokupno zdravlje te osnažiti pacijente razumijevanjem njihovih potreba i načina života.

Obavljamo slijedeće dijagnostičke i terapijske postupke :

  • KLINIČKI PREGLED I RADNA DIJAGNOZA
  • AMBULANTNA DIJAGNOSTIKA
  • DAVANJE PARENTERALNE TERAPIJE
  • OBRADA I PREVIJANJE RANA
  • PROPISIVANJE TERAPIJE
  • ORGANIZACIJA DALJNJEG LIJEČENJA
  • DRUGO MIŠLJENJE

Nakon pregleda, liječnik će procijeniti treba li pacijenta uputiti u bolnicu ili je moguće nastaviti kućno liječenje.
Naši liječnici među ostalim nose i torbu sa uobičajenim lijekovima tako da u mnogim slučajevima, nakon pregleda pacijenti mogu odmah započeti liječenje.


Neke naše usluge:

Uzimanje anamneze
Kompletan fizikalni liječnički pregled
Mjerenje vitalnih parametara
EKG sa očitavanjem
FAST neurološki pregled
QuickProfile™ COVID-19 Antigen Test
Mjerenje glukoze u krvi
Mjerenje zasićenosti krvi kisikom
Pretraga urina UROKOMB 9 trakom
Rinoskopija
Otoskopija
Kateterizacija mjehura / zamjena trajnog katetera
Promjena trahealne kanile uz toaletu dišnog puta
Postavljanje nazogastrične sonde
Davanje terapije putem injekcija i infuzija
Imobilizacija prijeloma
Lokalna infiltracija lijeka
Primjena inhalacija putem inhalatora
Punkcija zgloba i evakuacija sadržaja
Primarna opskrba manjih rana
Opskrba veće rane uz lokalnu anesteziju, šivanje
Kontrola i previjanje postoperacijskih rana
Odstranjivanje šavova
Odstranjivanje stranog tijela iz oka, nosa ili uha
Ispiranje cerumena
Pisanje recepata
Savjetovanje bolesnika i/ili rodbine
Itd...


VIDEO KONZULTACIJA

BESPLATNA USLUGA
VAŠA DIREKTNA VEZA S ISKUSNIM LIJEČNIKOM
OD TRIJAŽE I SAVJETA DO DRUGOG MIŠLJENJA I RECEPTA
BRZO I JEDNOSTAVNO PUTEM WEB PREGLEDNIKA
BEZ POTREBE INSTALIRANJA DODATNIH APLIKACIJA
PRISTUP MOBITELOM ILI RAČUNALOM


NAPOMENA

Medicus nije služba za hitne medicinske slučajeve.
U slučaju hitnog stanja koje ugrožava život odmah nazovite 194 ili 112.
OVDJE pogledajte kada trebate nazvati hitnu medicinsku službu.