Usluge

Svaka obitelj trebala bi imati obiteljskog liječnika kojeg poznaje i u kojeg ima povjerenja.
Vaš obiteljski liječnik zna vašu povijest bolesti i najbolja je osoba koja vas savjetuje i trajno upravlja vašim zdravstvenim potrebama.
Međutim vaš obiteljski liječnik ne može biti dostupan 24 sata dnevno.
Kada vam je potrebna žurna medicinska pomoć, a vaš obiteljski liječnik nije dostupan Medicus vam može pomoći.
(
Medicus nije služba za hitne medicinske slučajeve. OVDJE pogledajte kada trebate nazvati hitnu medicinsku službu).


Pružamo slijedeće usluge:

Kućne posjete

Kako je mnogim pacijentima teško, izazovno i stresno napustiti dom da bi posjetili liječnika obavljamo kućne posjete i sav tretman pružamo u kući bolesnika.

Nakon pregleda, liječnik može odlučiti da pacijentu trebaju lijekovi. Naši liječnici među ostalim nose i torbu sa uobičajenim lijekovima tako da u mnogim slučajevima, nakon pregleda pacijenti mogu odmah započeti liječenje.
Nakon kućne posjete možemo poslati medicinski nalaz vašem obiteljskom liječniku čime osiguravamo kontinuitet vaše skrbi.
Sve usluge naplaćujemo po cjeniku odobrenom od Hrvatske liječničke komore.
Ovdje možete naručiti kućnu posjetu


Web zdravstvene usluge

Online alati za opću procjenu simptoma i procjenu rizika za COVID-19

Pregledajme.com - opća provjera simptoma

COVID-19 - procjena rizika za COVID-19

  1. Unesite simptome
  2. Odgovorite na nekoliko pitanja
  3. Gotovo! Dobiti ćete informacije o:
    • mogućim uzrocima vaših simptoma
    • savjet što dalje uraditi
    • preporuku kome se javiti


Video i/ili telefonski razgovor s liječnikom (uz najavu, samo za članove)